BACKBONE BACKSTAGE

Logistika, stěhování

backbone-vimeo-2

Při telekomunikačních instalacích hraje v úspěšnosti a rychlosti velkou roli logistika a stěhování technologie na místo instalace. Ne vždy se instalace provádějí v teple a suchu, hned u silnice nebo v dobře dostupných budovách s nákladními výtahy. Vzhledem k tomu, že při výběru lokace pro vysílání hraje hlavní roli frekvenční plánování, jsou tyto lokace velmi často v nepřístupných oblastech, na vrcholcích kopců, na vysokých budovách, věžích či komínech. Tyto lokace se stávají ještě víc nepřístupné vlivem nepříznivého počasí jako je zima, sníh, voda, ale stejně tak i horkého letního počasí jako jsou rozpálené střechy, přehřáté půdy apod. Vzhledem k tomu, že nelze plánovat termíny instalací dle ročních období a typů lokací je nutné, aby telekomunikační instalační firma byla vybavena prostředky a know-how, které tuto problematiku řeší jak průběžně při běžných instalacích, tak v mimořádných případech, kdy není možné například odvolat výluku vysílače.

První nejjednodušší případ nastává v případě dopravy technologie na lokaci, kde je nutné vybavení kvalitními moderními dodávkami, které poskytují dostatečný prostor a komfort instalačnímu týmu. Ten se tak může plně věnovat plánování a instalaci, namísto řešení problémů „s autem“.Po dodání materiálu na lokaci nastává úkol s přesunem materiálu na místo instalace. Těch případů, kdy stačí vyložit auto nebo naložit materiál do nákladního výtahu, je velmi málo. Většinou proto nastávají situace jako stěhování jeřábem, těžká stěhovací parta po schodech, stěhování za pomocí horolezecké techniky na věže a komíny, zavěšení břemena pod vrtulník, prostup nepřístupným terénem pomocí 4x4 vozů či sněžných skútrů, roleb apod. Pro každý z těchto případů je nutné mít správné prostředky a bezchybné plánování akcí. U jeřábu je potřeba zajistit zábor, zkoordinování jeřábu, plošiny a dalších souvisejících dodavatelů.V případě outdoorových technologií, které mají váhu mnohdy několik set kilogramů je zpravidla potřeba nákladní automobil s hydraulickou rukou, pro naložení/složení. Další možností je nutné stěhování v interiérech bez možnosti využití stěhovací techniky, často několik pater stěhování technologie na popruzích či pomocí horolezecké techniky do prostupů střech a půd, na věže či komíny. To způsobuje velký fyzický nápor na instalační techniky, kde je i přes dodržení všech bezpečnostních opatření vysoké riziko na jejich zranění. Pro instalaci v horách či mimo zpevněné cesty jsou nutností terénní vozy z vysokou průjezdností terénem, či v zimním období využití sněžných skútrů a pásových vozů. V případě instalace technologie na místech nepřístupných pro jeřáb je nutné zkoordinovat a využít i stěhování pomocí zavěšeného břemena pod vrtulníkem. Využití vrtulníku je velmi efektivní i např. v případě rychlého vysazení servisního technika v nepřístupných oblastech v případě prioritního havarijního servisního zásahu.


Firma BACKBONE je vybavena moderními dodávkami Ford Tranzit do stáří 3 let, které poskytují vysoký komfort při běžné logistice a přepravě technologie a instalačního materiálu po celé Evropě. V případě poruchy či nehody je přistaveno obratem náhradní vozidlo, takže instalační tým ani v tomto případě nemá žádné prostoje a zůstává velmi efektivní. Pro terénní využití má k dispozici vozy Ford Ranger s vysokou průjezdností terénem. Pro běžné servisní zásahy využívá především vozy Škoda. Dále disponuje nákladními automobily s hydraulickou rukou pro převoz outdoorových technologií. Firma BACKBONE rovněž zajišťuje dopravu pomocí sněžných skútrů a pásových vozidel, disponuje vlastním pilotem lehkých vrtulníků pro urgentní dopravu servisních či kontrolních techniků (např. již od 150E) nebo stěhování břemena v podvěsu, které může být v řadě případů levnější a efektivnější než použití jeřábu či pozemní dopravy.Vzhledem k tomu, že je režie všech těchto logistických a stěhovacích možností ve vlastních rukách firmy, je schopna zákazníkovi vždy nabídnout nejlepší způsob z pohledu efektivity, ceny i rychlosti přesně na míru dle jeho požadavků a zákazník se tak může plně spolehnout, že v této oblasti nenastanou žádné zbytečné prostoje. Firmu BACKBONE z pohledu dopravy technologie až na přesné místo instalace nezastaví nic…