BACKBONE BACK-STAGE

Bezpečnost práce

backbone-vimeo-2-bezpecnost-prace

Všechny práce spojené s výstavbou telekomunikací s sebou vždy nesou velmi vysoké riziko úrazu. Ve výstavbě telekomunikačních sítí hraje proto bezpečnost práce opravdu zásadní a kritickou roli. Pracovníci mohou čelit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, úrazu při různých typech stěhování technologie, dále při práci ve výškách, dopravě apod. Je nutné mít pro všechny tyto činnosti zpracovaný podrobný popis všech možných rizik a postupů tak, aby k takovým úrazům za žádnou cenu nemohlo dojít. Stejně tak je důležité pravidelně teoreticky i prakticky školit těmito postupy všechny pracovníky firmy, vzhledem k tomu, že uvedená rizika jsou velmi reálná a nejedná se jen o nějaké „vyhovění“ vyhláškám v souvislosti s bezpečností práce.Zvláštní a zásadní důraz je třeba věnovat bezpečnosti při pracích ve výškách, které jsou denním chlebem všech instalačních týmů. Jedná se o jištění nejen vlastních pracovníků, ale i technologie a materiálu, který se tímto způsobem přepravuje.

Každý pracovník je při výstupu na věž, komín či střechu i následném sestupu jištěn speciálním záchranným systémem HACA, ZOLL či podobným. Tyto povinné bezpečnostní systémy jsou sice velmi nákladné, ale při správném používání zaručují velmi kvalitní ochranu. Dále jsou povinnou výbavou speciální celotělové úvazky (neboli sedáky) a certifikovaná horolezecká výbava pro práci i jištění. Nedílnou součástí jsou i tzv. „rescue sety“, které umožnují transport pracovníka z výšky bezpečně zpět na zem v případě, že upadne do bezvědomí. Důležitou součástí správně zavedené bezpečnosti práce je i každoroční přezkušování všech pracovníků v oblasti poskytování první pomoci.Všechny tyto prostředky jsou dosti nákladné (celý set pro jeden instalační team dosahuje hodnoty přes 4.000 eur) a zaručují správnou ochranu pouze při bezvadném stavu a správném použití. Každý rok je tedy nutná certifikace všech součástí výbavy i přeškolení pracovníků samotných.

Velký důraz se klade i na správné používání elektrického nářadí, které musí být rovněž každoročně certifikováno a provozováno s přepěťovou ochranou, aby se minimalizovalo riziko poranění pracovníka v případě přepětí v elektrické síti.

Sami pracovníci musejí mít také certifikaci pro elektro práci dle příslušného paragrafu vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce uznávané ve všech zemích Evropy. Dále musejí absolvovat školení řidičů pro minimalizaci rizik dopravních nehod nebo také tzv. „RF safety“ neboli školení o vlivu působení elektromagnetického záření na člověka. Samostatnou kapitolu tvoří také bezpečnost práce při stěhování. Velmi často je nutný transport technologie do míst, kde není možné použít výtah, jeřáb či horolezeckou výbavu. V takových případech je nutné manuální stěhování pomocí popruhů, jiných stěhovacích pomůcek nebo čistě rukama. Zde nastává opět vysoké riziko úrazu a je nezbytné povinně používat ochranné pomůcky, jako je speciální obuv, rukavice, helmy apod. Při používání elektrického nářadí přicházejí na řadu i další pomůcky jako ochranné brýle, vyhovující pracovní oblečení a další.Další nezbytnou výbavou každého pracovníka je složka s originály dokumentů zahrnující všechny potřebné certifikace a dokumenty prokazující způsobilost pracovníka, smluvní vztah, pojištění, protokoly A1 pro zahraniční projekty a mnoho dalších. Tuto složku musí mít každý pracovník stále u sebe a u všech dokumentů musí dbát na včasné obnovení platnosti, pokud se blíží její konec.

Stejně jako je tomu i v případě ostatních dodavatelských firem, společnost BACKBONE a desítky jejích pracovníků se každý den vystavují velkému nebezpečí úrazu při výkonu práce, přičemž tyto úrazy mohou mít až fatální následky. Je tedy naší prvořadou prioritou dodržovat všechna výše popsaná pravidla nad rámec našich povinností, abychom zajistili maximální možnou ochranu svých pracovníků a společně budovali dobré jméno svých zákazníků bez jakýchkoli problémů v oblasti bezpečnosti práce.