BACKBONE BACK-STAGE

Backbone Academy

backbone-vimeo-4-backbone-academy

Telekomunikace jsou technicky velmi specifickým oborem, který je náročný nejen z hlediska vysoce odborných znalostí, ale především z důvodu nutnosti jejich neustálého rozšiřování a aktualizace vzhledem ke stále se zdokonalujícím technologiím a jejich vývoji.

Vysoké nároky operátorů na stále efektivnější provoz technologií se odrážejí například ve snaze optimalizovat spotřebu a výkon, ušetřit místo pro anténní systémy i indoor technologie, či usnadnit údržbu. V důsledku toho se zvyšují i požadavky na technické znalosti instalačních a implementačních firem, které musí reflektovat každoroční, někdy i každoměsíční změny instalačních standardů i nové integrační a servisní postupy, čímž jsou nuceny neustále vyvíjet a zdokonalovat své workflow. Kvalitní provedení instalace technologie a anténních systémů hraje zásadní roli ve správném šíření signálu. Kvalita šíření signálu se pak výrazně podílí na optimalizaci sítě a dodržení indikátorů KPI týkajících se spokojenosti koncových uživatelů, kteří v mobilní síti volají. Instalační firma musí být tedy na tak vysoké technické úrovni, aby dokázala udržet krok s neustále se měnícími technologiemi a uměla přizpůsobovat efektivitu svého workflow, díky čemuž bude schopná nabídnout svým zákazníkům optimální ceny. Zmíněné předpoklady ale musí jít ruku v ruce se zachováním nejvyššího možného standardu kvality provedené instalace a zároveň se zajištěním maximální funkčností sítě – jen tak lze docílit spokojenosti koncových uživatelů.V důsledku stále nových technologií musí firma, kromě zajištění technického zdokonalování svých zaměstnanců, splňovat i celou řadu dalších procesů kvality. Ačkoliv tyto procesy již nejsou navenek tolik patrné, zabezpečují administrativní chod společnosti a ochranu jejích pracovníků. Mají tedy zásadní vliv na správné fungování firmy a tím dlouhodobě a spolehlivě přinášejí přidanou hodnotu jejím zákazníkům.

Příklady takovýchto vnitřních procesů jsou veškeré certifikace nutné pro práce ve výškách, práce za pomoci horolezecké techniky, elektrotechnické certifikace, ISO certifikace, školení pro SAP prostředí, bezpečnost práce, první pomoc, ochrana dat našich zákazníků a mnoho dalších.

Pokud má tedy instalační firma správně fungovat, přinášet zákazníkovi dlouhodobě stoprocentní výsledky a ochránit jeho investice, musí mít dokonale fungující systém vzdělávání svých pracovníků jak na všech technických úrovních, tak i na úrovni vlastních interních procesů.

Firma BACKBONE má jako jedna z mála kromě instalačních týmů vybíraných dle velmi přísných pravidel i tým certifikovaných odborných Field Engineerů, kteří provádí integrace a servisní zásahy. Zároveň ale disponuje jako jedna z mála pracovníky, kteří jsou certifikovaní přímo od výrobce technologií k pořádání oficiálních školení a udělování technických certifikací. Díky tomu je firma BACKBONE v rámci řady projektů přímo tvůrcem instalačních a integračních standardů a je schopna svým zákazníkům poskytnout špičkovou technickou podporu velmi podobnou úrovni samotných výrobců technologie. Tím u svých zákazníků vytváří či pomáhá vytvořit procesy výstavby tak, aby byla zajištěna jejich maximální efektivita a funkčnost. Pracovníci firmy BACKBONE těží z nejlepšího možného technického vzdělání, které získávají jednak díky účasti na workshopech zabývajících se novými systémy a jednak díky pravidelnému doškolování ohledně stávajících systémů.Kvalita práce pracovníků firmy BACBKBONE je kontinuálně vyhodnocována a na základě výsledků jsou automaticky doškolováni, aby si doplnili potřebné znalosti. Společnost BACKBONE disponuje vlastní testovací laboratoří vybavenou technologiemi a anténními systémy pro nácvik kompletní montáže i servisního zásahu, kde je každý pracovník před nasazením do terénu vyškolen a otestován a kde probíhá přeškolení na nové typy technologií. Společnost rovněž využívá vlastní eLearningový portál pro průběžné otestování znalostí svých pracovníků a k zajištění okamžitého přístupu ke všem novým směrnicím a změnám v instalačních standardech, i když jsou zrovna naši pracovníci v terénu po celé Evropě. Náš Quality Check team zase kontroluje kvalitu instalací přímo po dokončení v terénu. Firma BACKBONE je tak schopna zajistit komplexní systém vzdělávání a kontroly kvality, což se dlouhodobě odráží i na vynikajících výsledcích, kterých firma dosahuje v rámci hodnocení kvality prováděných pravidelně jejími zákazníky: již řadu let se nám daří získávat nejvyšší možné kvartální hodnocení a často se umístíme na první příčce mezi všemi dodavateli daného zákazníka.

V případě projektového řízení a interních procesů z hlediska administrativních a bezpečnostních certifikací firmy i jejích pracovníků využíváme systém SAP Business One ERP. Ten zabezpečuje přesné efektivní řízení projektových procesů z hlediska kvality i ceny a zároveň umožňuje správu všech potřebných certifikací, ať už máme na mysli celou firmu nebo jednotlivé pracovníky.

Díky propracovanému systému kontroly kvality přispívá firma BACKBONE k tomu, aby její zákazníci dosahovali co nejlepších výsledků a mohli svým klientům, tedy koncovým uživatelům nabízet opravdu prvotřídní služby. Společnost BACKBONE tak pomáhá vytvářet dobré jméno svých zákazníků na telekomunikačním trhu, což se nedávno projevilo například v Německu v rámci oficiálního testování operátorů „connect test“, ve kterém se naši zákazníci těšili velkému úspěchu.